Volg ons op Facebook Volg ons op Facebook

Concept notulen BALV

Naar aanleiding van de BALV van 12 juli zijn in het voorstel tot wijziging van de statuten een aantal wijzigingen doorgevoerd. Het gewijzigde voorstel treft u in de bijlage aan alsmede een versie waarin de wijzigingen zijn aan gegeven in vergelijking met het vorige voorstel.
De BALV van 20 juli 2014 is een bijzondere en historische vergadering aangezien 100 jaar geleden op 20 juli de vereniging is opgericht. U bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen.

Het Bestuur van de Sport Vereniging Hillegersberg