Het seizoen is voorbij.

Let op: Het zwembad is momenteel gesloten.
Dit betekent ook dat we telefonisch niet bereikbaar zijn, maar slechts per e-mail.

Corona Protocol

Sport Vereniging Hillegersberg - Locatie 't Zwarte Plasje - Oude Raadhuislaan 154 te Rotterdam

We kunnen dit jaar open op 1 mei 2021! Vanzelfsprekend, en zoals ook al eerder aangekondigd, met de nodige corona gerelateerde beperkingen.

Uiteindelijk is de Gemeente Rotterdam eindverantwoordelijk voor handhaving van het landelijke beleid. Zwemmen in buitenbaden mag met in acht neming van onderstaande regels.

We beginnen zoals we vorig jaar zijn geëindigd. Dat ging goed en werd goedgekeurd door de ODMH , de inspectie instelling van de provincie. Leden met reeds bestaande risicovolle klachten kunnen beter niet kunnen komen zwemmen. We doen er alles aan om het zwemmen zo veilig mogelijk te maken, maar het zwemmen in het Zwarte Plasje is op eigen risico en verantwoording. 

Dit protocol is vastgesteld 25 mei 2020, en nu aangepast per 26 juni 2021. Het is gebaseerd op:
a. Kabinetsbesluiten
b. RIVM richtlijnen en adviezen
c. Gemeente Rotterdam besluiten en richtlijnen
d. WIZZ voorzorgsmaatregelen Coronavirus
e. Protocol Verantwoord Zwemmen en Richtlijn Veilig zwemmen in Coronatijd.

Het is van toepassing op onze locatie 't Zwarte Plasje, Oude Raadhuislaan 154, 3054 NT Rotterdam.
Corona contactpersoon voor deze locatie is: de bedrijfsleider Ghislaine Hentzen. (info@zwarte-plasje.nl), of telefonisch: 010-4187809 en namens het bestuur Dolf van Stappershoef.   

Vanaf 1 mei 2021 is onze zwemlocatie open voor leden met zwemkaart.

Veiligheids- en hygieneregels voor iedereen:

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38C).
 • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38C) en/of benauwdheidsklachten.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 10 dagen na het laatste contact. (volg hierin het advies van de GGD).
 • Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad, (vastgesteld met een PCR/laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld.
 • Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 18 jaar): ook in het water.
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Was je handen bij binnenkomst, en was de handen met water en zeep als je handen mogelijk besmet zijn: na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten, afstandsbediening, etc.); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen, na het snuiten van de neus.
 • Vermijd het aanraken van je gezicht.
 • Schud geen handen.

Voor de bezoekers en zwemmers:

 • We gaan beperkt open op basis van voor aanmelding.
 • Kom alleen op vooraf besproken tijd.
 • Er zijn slots van 1,5 uur met een maximumaantal zwemmers. Op dit moment 150 bezoekers per slot.
 • Tussen de slots geldt een kwartier om te wisselen en schoon te maken.
 • We starten van 11.00 tot 12.30 uur en vervolgens van 12.45 tot 14.15, van 14.30 tot 16.00, van 16.15 tot 17.45 en van 18.00 tot 19.30 uur.
 • Iedereen dient zich vooraf elektronisch aan te melden via de website: www.zwarteplasje.nl/zwemslots. Indien iemand dit technisch niet kan, kan dat -bij uitzondering- telefonisch bij de bedrijfsleider, Ghislaine Hentzen.
 • De gegevens in het reserveringssysteem zullen 30 dagen worden bewaard i.v.m. mogelijk contact onderzoek.
 • In zijn algemeenheid geldt: Het weekend is voor werkenden en door de week voor niet werkenden, tenzij er plaats is. Houdt rekening met elkaar zodat iedereen aan bod kan komen.
 • Op andere tijden (ook voor ochtendzwemmers) is het bad gesloten.
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van het slot: ingang nachtpoort en verzamelen in de fietsenstalling.
 • Maximaal aantal inschrijvingen per lid 1 persoon. Geen introducees.
 • De fietsenstalling kan beperkt worden gebruikt om de fiets te stallen; ook buiten het hek zijn fietsenrekken beschikbaar.
 • 10 minuten na aanvang slot gaat de ingang dicht. Men kan wel eerder naar huis.
 • Het advies is; Zwem met het hoofd boven water, dus niet duiken.
 • Het is absoluut verboden in het zwemwater te plassen.
 • Volg de loop- en zwemroutes, en de aanwijzingen van de bevoegde personen. Ingang is nachtpoort (achter in de fietsenstalling via de opgang) en uitgang is de grote poort.
 • Het is toegestaan een eigen bidon mee te nemen met drinken.
 • Ga voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet.
 • De kleedlokalen zijn weer open. Doordat in het kleedlokaal ook de 1,5 meter gehandhaafd moet blijven is er beperkt ruimte. Mondkapje verplicht boven 12 jaar. Het advies blijft: Trek thuis je badkleding aan. Op een aangeduide locatie in de badinrichting hoef je als zwemmer alleen de ‘overkleding’ uit te trekken en in een meegenomen sporttas mee te nemen naar een aangewezen plek, inclusief schoenen. Na het zwemmen kan je jezelf omkleden in de daartoe aangewezen ruimtes/ kleedlokalen.
 • Was voorafgaand aan en na afloop van het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden.
 • Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum.
 • Betaal met pin of contactloos (pin of mobiel), zodra de kantine / het uitgifteluik open is.
 • Beperk gebruik van niet noodzakelijke ruimten in de accommodatie;
 • Douches binnen zijn weer open.
 • Verlaat direct na het slot of als je klaar bent met zwemmen de accommodatie zo spoedig mogelijk via de routing naar de aangewezen uitgang.
 • Het uitgifte luik is beperkt open de kantine is vooralsnog gesloten.
 • Toiletten zijn open. Het gebruik hiervan dient tot een minimum beperkt te blijven. U kunt bij gebruik het toilet zelf desinfecteren middels de aanwezige schoonmaakmiddelen. Handen wassen na toiletbezoek.
 • Bezoekers met onderliggend lijden, wordt geadviseerd om vooralsnog niet te gaan zwemmen.
 • • De kantine is weer open voor de leden. Wel op 1,5 meter met maximaal 8 personen tegelijk binnen.


Raadpleeg voor verdere informatie en aanwijzingen de volgende websites:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
www.rivm.nl/actuele-informatie-over-coronavirus
https://nocnsf.nl/coronavius-en-sport
www.water-vrij.nl/organisaties

WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN VORIGE VERSIE PROTOCOL

1.7 –Maximaal 200 bezoekers per slot.
      - Mondkapje plicht in kantine en kleedruimte vervalt.
      - De kantine is weer open op 1,5 meter met max. 8 personen tegelijk binnen.

100 ms