COVID-19 Update


Geachte Zwarte Plasje leden,

 

Het bestuur wil u graag over een drietal zaken informeren:

 

1)           Opening:

Afgelopen week heeft de regering besloten om een reeks opgelegde maatregelen omtrent COVID-19 te verlengen tot en met dinsdag 28 april. Gelet op de maatregelen die voor ons als sportvereniging gelden moeten we de opening vooralsnog verplaatsen naar 1 juni. Mocht dit anders zijn, dan laten wij u dat uiteraard weten.

 

2)           Algemene Leden Vergadering:

Ook de geplande ALV op 18 mei 2020 kan daarom niet doorgaan. De huidige omstandigheden maken uitstel mogelijk. De ALV zal daarom op een later moment plaatsvinden. Wij vertrouwen erop dat u hiermee akkoord gaat. Statutair dienen wij deze binnen 6 maanden na sluiting van het boekjaar - dus voor 1 juli - te houden. Dat zal zoals u begrijpt gelet op de situatie dit keer wellicht helaas niet het geval kunnen zijn. Uiteraard houden wij ons aan de voorschriften zoals die voor Verenigingen gelden en houden u verder op de hoogte. 

 

3)           Lidmaatschap en Kortingsperiode:

Het is duidelijk dat ook ‘t Zwarte Plasje financieel een onzekere tijd tegemoet gaat.

Wij begrijpen heel goed dat het vervelend is contributie te betalen voor een heel seizoen als u minder kunt komen zwemmen, maar de vaste lasten vormen een substantieel deel van onze kosten. Wij verzoeken u dan ook uw lidmaatschap gewoon te voldoen. Uw jaarlijkse bijdrage is broodnodig voor ‘t Zwarte Plasje. Wel is - gezien de verlate opening - de kortingsperiode nu verlengd tot en met 25 mei. 

 

En tenslotte hopen wij natuurlijk toch op een goede zomer, zodat u natuurlijk volop kunt komen genieten in ons unieke Zwarte Plasje! Zodra de omstandigheden het toelaten, gaan wij in ieder geval ons best doen om er toch een mooi en gezellig seizoen van te maken met elkaar.

 

Namens het bestuur

C. van de Sandt, Voorzitter


Aanmelden nieuwsbrief

Gebruik onderstaand formulier om je aan te melden voor de nieuwsbrief:

115 ms