Zwarte Plasje veilig bevonden in PFAS onderzoek Hoogheemraadschap

datum: 25 - 01

Vanwege de algehele zorgen rondom schadelijke PFAS-stoffen heeft het hoogheemraadschap 26 grote wateren en openbare zwemlocaties in Schieland en de Krimpenerwaard gescreend op PFAS (zie ook dit artikel). In aanvulling hierop worden ook besloten zwemlocaties bemonsterd.

Ook ‘t Zwarte Plasje is op PFAS bestanddelen onderzocht. Er zijn twee maal watermonsters genomen in de afgelopen maanden door het monstername bedrijf, aangesteld door het Hoogheemraadschap.

De watermonsters zijn onderzocht in het laboratorium en op 10 december 2023 was de conclusie van de provincie  (het bevoegde gezag in deze) is dat ’t Zwarte Plasje, bij de nu geldende normen van het RIVM, veilig is voor zwemmers.

Als u bovenvermeld artikel aanklikt, kunt u meer lezen over de bemonsteringen die door het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard werden uitgevoerd. Op zwemwater.nl kunt u de waterkwaliteit van o.a. ook ’t Zwarte Plasje volgen.

Als er leden zijn die over specifieke pfas kennis beschikken, dan zouden wij als bestuur graag met hen in contact komen. Graag mailen naar bestuur@zwarte-plasje.nl

Namens het bestuur,
André Vismans (voorzitter)


Aanmelden nieuwsbrief

Gebruik onderstaand formulier om je aan te melden voor de nieuwsbrief:

131 ms