De Club van 100

€ 6811 opgehaald

Word lid van de Club van 100 van 't Zwarte Plasje!

Beste Zwarte Plasje leden en overige geïnteresseerden,

’t Zwarte Plasje is een sterke vereniging met al veel betrokken leden. Nog meer betrokkenheid is één van onze beleidsdoelstellingen voor de komende jaren.

Om op termijn op een veilige en duurzame manier haar rol in de wijk te kunnen blijven vervullen, heeft het bestuur een investeringsplan opgesteld voor de komende jaren:

‘KLAAR VOOR DE TOEKOMST!’

Daarvoor is het nodige groot onderhoud gepland en worden nieuwe voorzieningen voor o.a. de jeugd aangeschaft. Ook dienen aanpassingen gedaan te worden om te voldoen aan de eisen van de komende nieuwe Zwembadwet.

Om dit te kunnen financieren, zonder de contributie al te zeer te moeten verhogen, zijn wij bezig om subsidies aan te vragen bij de Gemeente en bij Rotterdamse fondsen.
Tevens hebben wij in 2020 met succes meegedaan aan RABO Club Support.

Vanuit een aantal leden is ook het plan geopperd om de leden, en eventueel derden te betrekken bij de financiering middels een donatie. Daaruit is het idee van de club van 100 voortgekomen.

Het doel van de Club van 100 is, dat minimaal 100 personen een jaarlijkse vrijwillige bijdrage doen van minimaal € 100,-.

De Club van 100 leden worden, indien gewenst, vermeld op de website. Ook worden deze leden uitgenodigd voor een jaarlijkse borrel op ’t Zwarte Plasje om bijgepraat te worden over de stand van zaken van de investeringsplannen en om daarover ideeën uit te wisselen.

Voor dit verenigingsjaar zouden wij de eerste inleg van de club van 100 willen aanwenden om een hoognodig nieuw speeltoestel voor de jeugd aan te schaffen.

Het speeltoestel komt op de grasweide te staan waar het vorige ook gestaan heeft, en omdat het aan alle veiligheidseisen moet voldoen, is het toch een vrij kostbaar apparaat. Geschatte investering is € 10.000,--.

Wilt u ook graag toetreden tot de Club van 100, en uw financiële bijdrage leveren, dan kunt u zich hier aanmelden. Voor meer informatie verzoeken wij u vriendelijk om een e-mail te sturen naar sponsoringzp@gmail.com onder vermelding van: ‘Club van 100’.

Namens het bestuur hartelijk dank voor uw bijdrage.

André Vismans - Vice-Voorzitter

Renier Brenninkmeijer - Penningmeester

In een paar stappen ben je al lid!

Vul het formulier in om sponsor van Zwarte Plasje te worden:

Het bedrag dat u wilt doneren *:

Door € 100,- of meer te doneren wordt u automatisch lid van de Club van 100.
De Club van 100 leden krijgen, indien gewenst, een vermelding op de website. Ook worden deze leden uitgenodigd voor een jaarlijkse borrel op ’t Zwarte Plasje om bijgepraat te worden over de stand van zaken van de investeringsplannen en om daarover ideeën uit te wisselen.

Als u minder dan € 100,- doneert wordt u geen lid van de Club van 100.

De betaling geschiedt via iDeal, zodra u op sponsoren drukt zal u worden doorwezen naar een betaalpagina van onze Payment-provider pay.nl.

Liever sponsoren via overboeking? Dan verzoeken wij u vriendelijk te reageren per email naar sponsoringzp@gmail.com onder vermelding van: ‘Aanmelding Club van 100’ en uw gegevens door te geven (Naam, adres, telefoonnummer en email adres) en het bedrag van minimaal € 100,- over te maken op rekeningnummer NL 80 RABO 0362165963, ten name van SVH ’t Zwarte Plasje Club van 100. te Rotterdam.

Velden met een * sterretje zijn verplicht.

265 ms