De Club van 100

€ 3611 opgehaald

Word lid van de Club van 100 van 't Zwarte Plasje!

Beste Zwarte Plasje leden en overige geïnteresseerden,

’t Zwarte Plasje is een sterke vereniging met al veel betrokken leden. Nog meer betrokkenheid is één van onze beleidsdoelstellingen voor de komende jaren.

Om op termijn op een veilige en duurzame manier haar rol in de wijk te kunnen blijven vervullen, heeft het bestuur een investeringsplan opgesteld voor de komende jaren:

‘KLAAR VOOR DE TOEKOMST!’

In het Zwarte Plasje is de afgelopen winter hard gewerkt aan de uitvoering van het investeringsplan “Klaar voor de toekomst”. De eerste fase is afgerond en voor komende winter staat de tweede fase op het programma nl. het opknappen van het grasveld, een speelhoek voor de kinderen op het grasveld naast het bestaande speeltoestel en nieuwe hekken aan de noordrand van ons bad.

Deze investeringen worden gefinancierd met subsidies, schenkingen, giften en eigen middelen. Ook doen wij dit jaar weer mee met RABO Club Support om op die manier de eigen middelen op peil te houden, en de contributies zo laag mogelijk te houden.

Naast het noodzakelijke onderhoud is het ook wenselijk om te investeren in faciliteiten voor de jeugd. In 2021 is de Club van 100 opgericht om de leden, en eventueel derden te betrekken bij de financiering hiervan middels een donatie. Het doel van de Club van 100 is, dat minimaal 100 personen een jaarlijkse vrijwillige bijdrage doen van minimaal € 100,-. De Club van 100 leden worden, indien gewenst, vermeld op de website. Ook worden deze leden uitgenodigd voor een jaarlijkse borrel op ’t Zwarte Plasje om bijgepraat te worden over de stand van zaken van de investeringsplannen en om daarover ideeën uit te wisselen.

Voor verenigingsjaar 2022 zouden wij de eerste inleg van de Club van 100 willen aanwenden om een nieuw speeltoestel voor op het water aan te schaffen. Het speeltoestel komt op het water te staan en zal aan alle veiligheidseisen voldoen. Geschatte investering is € 10.000,--.

Een periodieke gift aan de Club van 100 kan in aanmerking komen voor belasting aftrek onder bepaalde voorwaarden die te vinden zijn op de website van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl/giften. Wij hebben geen ANBI status maar voldoen wel als vereniging aan de eisen van de Belastingdienst. Mocht u daarvan gebruik willen maken, laat ons dat weten, dan zullen wij daaraan uiteraard onze medewerking verlenen.

Wilt u ook graag uw financiële bijdrage leveren, dan kunt u zich hier aanmelden. Voor meer informatie verzoeken wij u vriendelijk om een e-mail te sturen naar sponsoringzp@gmail.com onder vermelding van: ‘Club van 100’.

Namens het bestuur hartelijk dank voor uw bijdrage.

André Vismans - Vice-Voorzitter

Renier Brenninkmeijer - Penningmeester

In een paar stappen ben je al lid!

Vul het formulier in om sponsor van Zwarte Plasje te worden:

Het bedrag dat u wilt doneren *:

Door € 100,- of meer te doneren wordt u automatisch lid van de Club van 100.
De Club van 100 leden krijgen, indien gewenst, een vermelding op de website. Ook worden deze leden uitgenodigd voor een jaarlijkse borrel op ’t Zwarte Plasje om bijgepraat te worden over de stand van zaken van de investeringsplannen en om daarover ideeën uit te wisselen.

Als u minder dan € 100,- doneert wordt u geen lid van de Club van 100.

De betaling geschiedt via iDeal, zodra u op sponsoren drukt zal u worden doorwezen naar een betaalpagina van onze Payment-provider pay.nl.

Liever sponsoren via overboeking? Dan verzoeken wij u vriendelijk te reageren per email naar sponsoringzp@gmail.com onder vermelding van: ‘Aanmelding Club van 100’ en uw gegevens door te geven (Naam, adres, telefoonnummer en email adres) en het bedrag van minimaal € 100,- over te maken op rekeningnummer NL 80 RABO 0362165963, ten name van SVH ’t Zwarte Plasje Club van 100. te Rotterdam.

Velden met een * sterretje zijn verplicht.

66 ms