Geschiedenis sinds 1914

't Zwarte Plasje is inmiddels meer dan 100 jaar oud en heeft een grote geschiedenis en belangrijke betekenis in Rotterdam en in de wijk Hillegersberg-Schiebroek.

We hebben geprobeerd een zo'n accuraat mogelijk overzicht te maken van de historie van ons mooie zwembad, maar mocht u nog mooie archiefbeelden hebben dan komen we graag met u in contact!

1910 - 1919

1914

Op 20 juli wordt op initiatief van de Heren W. A. M. Korink en H. Iburg in Café Freericks, "Het Wapen van Holland" te v.m. Hillegersberg de Sportvereniging "Hillegersberg" opgericht.


1915

Chef-Badmeester G. Bandel komt in dienst.

1920 - 1929

1921

De Heer Henri Polak koopt "Het Zwarte Plasje" en omliggende terreinen. Een gunstig huurcontract met hem, waarborgt het voortbestaan der "S. V .H.". Er komt een houten 3 meter springtoren op het bad.

1922

C. A. Schuld ere-lid.

1923

G. Bandel behaalt zijn diploma als badmeester.

1924

De "Zwemsportafdeling" wordt opgericht.

1930 - 1939

1930

168 nieuwe dameshokjes verrijzen, alsmede een nieuw toegangshek.

1931

Langs de Oude Raadhuislaan slaat de bouwer van de huizen aldaar een nieuwe damwand.

1932

Ere-lid C. A. Schuld. Op de herenafdeling komen 40 nieuwe kleedhokjes. Het bad wordt telefonisch aangesloten.

1934

Een nieuwe consumptietent wordt verpacht aan de familie Bengsch.

1934

Het eerste clubblad van de "Zwemsportafdeling" verschijnt. Nieuwe leden krijgen goede instructies.

1935

Bestuurslid J. van Teeffelen. Enkele damwanden sluiten het bad van omliggende sloten en singels af.

1936

In Rotterdam en omgeving heerst de ziekte van Weil. Om het gehele bad wordt een rattenschoeiing geplaatst.

1936

T.g.v. het 25-jarig bestaan bieden de leden de vereniging een glijbaan aan en de gemeente zorgt ervoor dat in de buurt geen varkens meer mogen worden gehouden.

1940 - 1949

1941

De eerste schoolzwemwedstrijden worden gehouden. En de vereniging was net weer uit een dip gekomen.

1943

Het saldo van de obligatielening wordt afgelost.

1945

Aftreden van W. A. M. Korink alsVoorzitter, hij wordt tot Ere-Voorzitter benoemd. M. P. Korink, zijn zoon volgt hem op. Bestuurslid G. W. Watson JRzn. Door het initiatief van Ch. M. Tordoir krijgt de zwemsportafd. een nieuw kleedlokaal.

1946

J. G. Kelder en A. Tordoir Bzn ere-leden. Prachtige nieuwbouw plannen, die nooit zijn uitgevoerd.

1948

Bestuurslid en ere-lid J. G. Kelder. Er wordt een enquete over het gemengd-zwemmen gehouden, de voorstanders winnen.

1949

Bestuurslid F. A. M. Tordoir.

1950 - 1959

1950

Tournooi op het zwembad.

1952

Het kleuterbad op de zonneweide komt. Op de heren-afdeling wordt het wissel-systeem ingevoerd.

1953

Het familieabonnement wordt ingesteld. Ook op de damesafdeling wissel-systeem.

1954

Voor f 11.000,- kopen wij "Het Zwarte Plasje" en omliggende terreinen die wij in huur hebben van de Heer H. Polak. De algemene ledenvergadering keurt onze nieuwe Statuten en Huish. Reglement goed. Zo ziet het bad er dan uit.

1955

In "Lommerrijk" grootse huldiging van Chef-Bad- meester G. Bandel i.v.m. zijn 4O-jarig dienst-jubileum.

In "Lommerrijk" grootse huldiging van Chef-Bad- meester G. Bandel i.v.m. zijn 4O-jarig dienst-jubileum. Hij ontvangt de zilveren medaille van de Orde van Oranje Nassau. Bij K.B. d.d. 13-4-1955, nr.: 163 worden onze nieuwe Statuten en Huishoudelijk Reglement goedgekeurd.

1956

Om het gehele bad komt een hoog hek en een nieuwe rattenschoeiing.

Een subsidie ad f 15.000,- van de Gemeente Rotterdam hebben wij hiervoor ontvangen. Van de strenge winter 1955/6 maakt een groepje leden, onder leiding van J. Zelsmann gebruik om met eigen hulpmiddelen de vaste palen van het poloveld en van het ondiepste bad te verwijderen.

1957

Ere-Voorzitter W. A. M. Korink

1959

Met de Gemeente Rotterdam vindt een zeer belangrijke grondruil plaats.

1960 - 1969

1960

C. Vervoort komt in dienst als opvolger van Chef-Badmeester G. Bandel.

1962

Commandowisseling op "Het Zwarte Plasje". In "Lommerrijk" vindt een afscheids- avond plaats voor onze scheidende Chef-Badmeester G. Bandel. Pensioenregeling voor G. Bandel en C. Vervoort. .

1963

Dr. Ir. H. A. Franken ere-lid.

1964

Het bad wordt grondig gerestaureerd.

Met de Gemeente Rotterdam sluiten wij een renteloze lening ad f 77.650,-. Wij ontvangen f 33.450,- voor ontstane schade aan ons bad door het doortrekken van de Adriaen van der Doeslaan. De gehele restauratie kost f 175.630,-. De "Zwemsportafdeling" biedt ons t.g.v. ons 50-jarig bestaan een geluidsinstallatie aan.

1966

M. P. Korink treedt af als voorzitter en wordt ere-lid. A. H. Verhoeff volgt hem op.

1966

Stukje grond in hoek Adriaen van der Doeslaan/ Argonautenweg wordt van de Gemeente Rotterdam gekocht.

1967

Bestuurshuis

Op initiatief van ons ere-lid en oud-voorzitter M. P. Korink komt een bestuurshuis tot stand. De "Zwemsportafdeling"sticht met gewaardeerde medewerking van Ir. C. van Westenbrugge, nieuwe kleedlokalen. Ere-lid en v.m. bestuurslid Zwemsportvereniging J. ZeIsman.

1968

D.d. 17.11 een subsidie ad f 31.448,50 aan de Gemeente Rotterdam gevraagd voor a) uitbaggeren ad f 17.600,- b) voor een nieuwe wel ad f 3.900,- en c) voor een water- rondpompinstallatie met fontein ad f 10.348,50.

1969

De subsidie wordt door de Gemeente met schrijven d.d. 28.8 verleend. De fontein nog in de zomer geplaatst.

1970 - 1979

1970

De zwemsportafdeling besluit tot aanvragen van Kon. goedkeuring op haar statuten. Een tweede glijbaan op het bad.

1971

Het bad wordt verrijkt met een "Zwitsers" eiland en het bestuurshuis wordt gebruikt.

1972

Benoeming van A. H. Verhoeff tot erelid.

1973

In Garderobes televisiecontrole ingevoerd.

1974

60 jarig Bestaan S.V.H. Door de leden een trimbaan aangeboden. Koepel, consumptietent en kleedgelegenheid zwemsportvereniging vervangen.

Totale kosten f 89.000,-. Gemeentelijke subsidie f 44.500,-. Stichting Bevordering van Volkskracht schenkt f 10.000,-. Gemeentelijke subsidie, o.a. voor nieuw plankier, f 27.500,-.


1977

Teruglopende inkomsten ten gevolge van lager ledental:

Exploitatie-tekorten :

in 1973 - fl. 10.446,12;

in 1974 - fl. 12.521,83;

in 1975 - fl. 6.970,24;

in 1976 - fl. 12.988,77;

in 1977 - fl.13.844,12.

1978

Het zittende Bestuur treedt af en wordt vervangen door een geheel nieuw Bestuur, voornamelijk bestaande uit leden van de waterpolo afdeling. Er wordt een aanvang gemaakt met de ernstig achterstallige situatie van onderhoud.

1979

Er wordt een financiële wervingsactie onder de leden gestart

en met eenGemeentesubsidie van fl.35.000.= alsmede een gift van de Stichting Volkskracht ad fl. 35.000.= wordt de kleedgelegenheid aanzienlijk verbeterd. Tevens wordt hetBestuurshuis omgevormd tot cantine en worden Portocabins verwijderd. Op de vrijgekomen plaatsen worden terrassen aangelegd. De totale kosten van de ingrijpende verbeteringen belopen fl. 140.000.=. Ook worden warmwater douches aangebracht.

1980 - 1989

1980

Vernieuwing glijbaan + Duiktoren

Een nieuwe glijbaan en een hoge duiktoren worden aangeschaft en ook wordt in een gedeeltelijke vernieuwing van het meubilair voorzien. Erelid M.P. Korink overlijdt. Naar aanleiding van het Nieuw Burgerlijk Wetboek wordt de zwemsportafdeling een autonome vereniging met als naam : Zwemsportvereniging S.V.H. De S.V.H., welke het zwembad exploiteert wordt bij de K.v.K. in het Verenigings-register ingeschreven onder No. V 342424.

1981

De administratie wordt in een computer gebracht. Veel schilderwerk wordt verzorgd en de zonneweide wordt geegaliseerd. Chef Badmeester C. Vervoort gaat met pensioen.

1982

De Bedrijfsleiding komt in handen van seizoenkracht. Een aanzet wordt gegeven aan een grondige opknapbeurt van de bomen rondom het zwembad.

1983

De damwand aan de zijde van de kantine wordt vernieuwd en het onderhoud aan de vegetatie wordt voortgezet.

1984

Benoeming Rick van Westenbrugge tot Erelid.

1984

Gedeeltelijke vernieuwing van het tegelwerk op de terrassen. Tevens gedeeltelijke vernieuwing van de hekwerken. Aanschaf van een nieuwe computer. Nieuwe vlaggenmasten worden geplaatst.

1984

H. Polak ere-lid. Op een obligatie-lening ad f 10.000,- wordt voor f 5.400,- ingeschreven. 1923/4 Onder leiding van Ir. G. H. Hellendoorn wordt het bad gerestaureerd. Kosten f 6.691,50. Bestuurslid W. F. K. Verhoeff.

1985

Verdere opknap van de vegetatie. Aanschaf van kleine glijbaan en lage duikplank.

1986

Wederom wordt een gedeelte van de hekwerken vernieuwd. Aanschaf van nieuwe waterthermometer; nieuwe afvalbakken. Mevr N. Rosendahl - de Lange wordt bedrijfsleider.

1987

Aanschaf enkele houten eilanden en speeltoestellen.

1988

De beschoeiing aan beide lengtezijden van het diepe bad wordt verstevigd. Terras naast de Kantine wordt verbeterd en nieuw meubilair wordt aangeschaft. Ook worden zonparasols op diverse punten in het zwembad geplaatst.

1989

Enkele oude bomen worden gekapt en grondig onderhoud wordt verricht aan de opstallen (vloeren van kleedgelegenheid worden gedeeltelijk vernieuwd) .Erelid A.H. Verhoeff overlijdt. Het 75 jarig lustrum wordt gevierd.

1990 - 1999

1990

De familie Verhoeff schenkt een fraaie, teakhouten zitbank. Aangeschaft worden: wip-wap; klimrek; urinoir; nieuwe boiler en enkele leidingen worden vervangen.

1991

A.S. Soetekouw Erelid. Een houten speelschip wordt in de zandbak geplaatst. en in de winter kan er op het plasje gespeeld worden.

1991

Deze winter was het heel koud, hier heeft het bestuur heel leuk op ingespeeld.

1992

In samenwerking met de Zwemsportvereniging S.V.H. wordt de cantine en de portocabine/kleedzaal vervangen door een geheel nieuw Clubhuis. Samen met een tent geeft dat een mooie sfeer

Op de foto: Afgraven is begonnen.

BOLOMEY
Dr. F.F.G. ROMMERTS
Drs. H.C.v.WESTENBRUGGE
G. DE HEER
R. VISSER
F. SCHIPPER
P.J. BAKKER

Incl. voorzitter van de gemeente en bestuur kleine svh, ter gelegenheid van de opening van het nieuwe clubhuis.

1993

De zonneweide wordt voorzien van een nieuwe grasmat en de laatste gedeelten van het hekwerk wordt vernieuwd.

1994

Het onderhoud wordt onverminderd voortgezet.

1995

Het onderhoud aan de damwand wordt voortgezet en er wordt een waterwiel aangeschaft. Ook wordt de eerste familie dag georganiseerd.

1995

Familiedag

1996

Het onderhoud wordt onverminderd voortgezet, palen worden vervangen en pontons worden geplaatst.

1997

De ledenadministratie wordt verbeterd en de traditionele zwemkaart wordt vervangen door een plastic zwemkaart van het creditcardmodel. In het kinderbadje komt een waterpaddestoel en ook worden achter in het bad betonnen eilanden geplaatst.

1998

Evenementen zoals spelletjesmiddag etc. worden in toenemende mate georganiseerd in samenwerking met de Zwemsportver. S.V.H. R. Visser wordt Erelid en het kunstwerk "de Liesbes" wordt onthuld.

1999

Het 85 jarig lustrumfeest wordt gevierd in een mooi en druk seizoen. Aan het einde van dit seizoen wordt begonnen met de afbraak van de bestaande kleedzalen.

1999

Ook in 1999 was het een drukte in het fietsenpark.

2000 - 2009

2000

2000

De nieuwe kleedgelegenheid wordt in gebruik genomen. De vereniging ontvangt een oorkonde en een schildje van de vereniging stedebouwkundig wijkbehoud Hillegersberg, Schiebroek, Terbregge, voor onderhoud en restauratie op het terrein van 't Zwarte Plasje. B. Bolomey treedt af als voorzitter en wordt opgevolgd door Drs. H.C. van Westenbrugge.

2000

Benoeming Bert Bolomey tot Erelid.

2000

Onderhoud + Gele glijbaan + Jazz Festival

Hoewel het weer dit seizoen tegen viel, is er veel aan onderhoud gedaan: komst van de gele glijbaan, verbouwing keuken en vernieuwing peuterbad. Voor de tweede keer deed 't Zwarte Plasje mee aan het Hillegersbergse Jazz festival en werd voor de eerste keer een kwart triatlon georganiseerd.

2001

Het plankier wordt vernieuwd en de afdeling Horeca wordt uitgebreid met koffiemachine. Kortom het bad ziet er prachtig uit en leeft intens.

2002

Het zonneterras naast de kantine wordt uitgebreid, door een deel van de oever te beschoeien en met zand te vullen. Het middenterras wordt vernieuwd.

2002

De eerste website van het zwarte-plasje staat online

2003

Oude vaste eilanden in het midden van het bad worden gesloopt en worden vervangen door grote drijvende eilanden. Benoeming Peter Jan Bakker tot Erelid.

2004

Het kinderhoekje /zandbak/ kinderbadje wordt uitgebreid met waterpartijen die gevoed worden door stromend water uit het natuurbad. Het 90 jarig lustrum wordt gevierd met week vol activiteiten in het zwembad

2005

Boven een deel van het zonneterras wordt een overkapping gemaakt. Mevr. N. Rosendahl-de Lange gaat met pensioen.

2005

Tijd voor een nieuwe website!

2006

Mej. Ghislaine Hentzen begint als bedrijfsleider van het zwembad. Om het ondiepe bad wordt een veiligheidshek gemaakt. Benoeming Focko Rommerts tot Erelid.

2007

Op 29 augustus is er een uitzending van Radio Rijnmond verzorgd vanuit het clubhuis. Met name een van onze ereleden heeft hieraan meegewerkt.

2008

Weer een nieuwe website

2008

De heer Bakker nam afscheid van het bestuur. Het bestuur werd uitgebreid met de heer Vermeijden.

2009

95 jarig jubileum

Dit seizoen stond in het teken van het 95 jarig jubileum. Dit werd gevierd met een aantal geslaagde evenementen, met als afsluiting een groots jubileumfeest. Daarnaast werd er op 't Zwarte Plasje het Master waterpolotoernooi gehouden.


2010 - 2019

2010

In 2010 steeg het ledental (+81) en vooral het aantal zwemkaarten fors(+648). Er werd een Midzomer Charity galafeest georganiseerd.

2011

Een zomer die qua weer en daarom ook qua de verkoop van de zwemkaarten helaas erg tegen viel. In juli bleef de watertemperatuur zelfs onder de 20 graden. Voor het eerst deed 't Zwarte Plasje mee aan het Hillegersbergse Jazz festival.

2013

Waterkwaliteit

In dit jaar werd 't Zwarte Plasje opgeschrikt door een plotseling en ogenschijnlijk vreemd probleem met de waterkwaliteit, namelijk een afkeuring van het zwemwater door de Provincie in augustus. Na een contra-expertise welke de metingen van de Provincie in het geheel niet ondersteunde is hierop een derde meting uitgevoerd door de Provincie die een voor ons normaal lage concentratie liet zien.

2014

100 jarig jubileum

Dit jaar stond in het teken van het 100-jarig jubileum. De jubileumcommissie onder leiding van Jan-Pieter Blonk heeft gedurende het seizoen een aantal succesvolle evenementen georganiseerd met als afsluiting een groots jubileumfeest en is het jubileumhuisje, het Prieeltje, gebouwd. 2014 was ook nog eens een recordjaar: het aantal leden steeg ten opzicht van 2013 met 147 en het aantal zwemkaarten met 347. Er vond daarnaast een bijzonder ALV plaats.

2015

Dit jaar traden zowel Rick van Westenbrugge als Jan Hazelzet af.

In 2015 hebben diverse onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden: het plafond en de lampen in het clubhuis zijn vervangen en in samenwerking met de kleine SVH is de bar geverfd. Daarnaast is het terras tegenover de ingang opgeknapt en als dank voor de jarenlange inzet van Rick van Westenbrugge naar hem vernoemd.

Rick van Westenbrugge is benoemd als erelid.


2016

Nederlands dames team Waterpolo komt een wedstrijd spelen.

2016

John van der Linden trad na een bestuurslidmaatschap van 17 jaar af

Bestuur is in 2016 qua samenstelling gewijzigd: op 24 mei 2016 trad John van der Linden na een bestuurslidmaatschap van 17 jaar af. Michael Mac Donald en Martinus Ruimschotel traden aan als nieuwe bestuursleden. John van der Linden is benoemd als Erelid (vanwege zijn enorme verdienste voor de vereniging).

Diverse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Voor de opening van het seizoen is de grote boom op het grasveld gekapt. Bij de grote glijbaan is de trap vervangen en is er een tweede bij geplaatst. De toegangssluis naar de hoge duikplank en het hekwerk om het terras bij de overkapping zijn verplaatst. Dit in verband met het nieuwe veiligheidsplan. Nieuw in 2016 een geslaagde evenementen georganiseerd; Kapitein Blackpool.

2017

Kunstenares Vera Harmsen heeft het zwarte plasje op getekend op het elektra huisje naast het Zwarte plasje.

2017

Duikplank wordt aangepast en verschillende hekken rond het bad.

Duikplank wordt aangepast en verschillende hekken rond het bad.

2018

Heren waterpolo toernooi samen met de sponsorborrel.

Heren waterpolo toernooi samen met de sponsorborrel.


2018

Terrasje op 't plasje is meerdere keren een succes door het weer deze zomer.

Terrasje op 't plasje is meerdere keren een succes door het weer deze zomer.


2018

Ingraven van de boot zandbak.

Ingraven van de boot zandbak.

2018

Kleedkamer vloer wordt gestraald en opnieuw gespoten. Naast de vloeren worden de douches ook onderhanden genomen.

Kleedkamer vloer wordt gestraald en opnieuw gespoten. Naast de vloeren worden de douches ook onderhanden genomen.


2018

Ijszwemmen samen met 010 Swim Experience.​

Ijszwemmen samen met 010 Swim Experience.
2018

Nieuwjaarsduik

Nieuwjaarsduik
2018

Spelletjes dag met het thema ''WildWest'' samen met de Bbq

Spelletjes dag met het thema ''WildWest'' samen met de Bbq


130 ms